KVALITA

Firma ZL COMM LINE s.r.o. vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a neustále jej zlepšuje.

Předmětem certifikace dle ISO 9001 je:

  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
  • zpracování projektové dokumentace

vedení společnosti je odpovědné za kvalitu výrobků a služeb a vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj systémů řízení kvality a podporuje jeho závaznost ve firmě,

zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je rovněž nedílnou měrou úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost,

hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní, nebo předčí jejich požadavky,

významný podíl na tvorbě kvalitních výrobků mají i naši dodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.